Mutlaq World

Target Mumtaz PSRA - Bahasa Arab

RM11.90

Out of stock

Target Mumtaz PSRA adalah buku Edisi Kemaskini Tahun 5 & 6 yang lengkap dengan kupasan soalan PSRA terkini. Selain itu, buku ini mengandungi ”tagging’ soalan peperiksaan PSRA dan juga sukatan pelajaran KSSR JAIS terkini. Buku ini menggunakan ejaan Jawi baharu.

Terdapat 5 subjek dalam siri ini:

  • Akhlak & Sirah
  • Tauhid & Feqah
  • Bahasa Arab
  • Jawi, Imlak & Khat
  • Tajwid

Penerbit: Attarbiah

Size: A4