Mutlaq World

Soalan Pilihan UPKK 2022

RM5.00

Buku Siri Gerak Gempur Soalan Pilihan UPKK 2022 mempunyai 3 buah buku dalam 1 set lengkap. Buku ini menyediakan soalan-solan ramalan lengkap mengikut mata pelajaran yang disusun berkaedah format peperiksaan UPKK. Objektif buku ini dibina untuk membantu pelajar mengulangkaji lebih mendalam bagi menghadapi peperiksaan UPKK.