Mutlaq World

Siri Pandai Khat - Tahun 2

RM7.50

Siri Pandai Khat adalah buku yang mengandungi isi kandungan yang memenuhi kehendak sukatan pelajaran dan praktikal dalam membantu kefahaman dan mengajar murid-murid menulis jawi dan arab dengan menggunakan kaedah khat yang betul.

Penerbit: Pustaka Nadwa