Mutlaq World

Platform PBD Tahun 3 - Tauhid

RM5.30

Platform PBD adalah buku aktiviti untuk murid Tahun 1, 2 dan 3 berdasarkan kurikulum Sekolah Rendah Agama (JAIS) terkini. Buku ini dirangka mengikut piawaian buku teks dan sangat sesuai digunakan sebagai latih tubi untuk mengukuhkan pemahaman dan pembelajaran murid.
Selain itu juga, buku ini menggunakan 3 kaedah utama iaitu pemerhatian, lisan dan penulisan bagi menilai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu tajuk.

Penerbit: Attarbiah