Mutlaq World

Panduan Amali Solat

RM3.50

Buku Amali Solat dapat membantu guru dan pelajar dalam melancarkan peperiksaan Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) seluruh negeri. Buku ini adalah untuk kegunaan guru dan sekolah tetapi calon UPKK boleh membacanya sebagai persediaan menghadapi peperiksaan amali UPKK.

Penerbit: Sinar Tenggara

Size: A4