Mutlaq World

Nota Pintar Mumtaz – Akhlak & Sirah

RM5.50

Nota Pintar Mumtaz adalah buku yang mengetengahkan semua tajuk dalam sukatan JAIS untuk memberikan tumpuan kepada peperiksaan PSRA. Buku ini juga mengandungi isi yang ringkas dan padat, peta minda serta maklumat dan nota tambahan.

Penerbit: Nadwa Publication