Mutlaq World

Nota Arab Dwibahasa Tahun 3

RM6.50

Out of stock

Buku yang ditulis mengikut silibus JAKIM bagi kegunaan murid tahun 1 sehingga tahun 6. Dilengkapi dengan nota yang menarik dan penerangan yang ringkas serta membantu kefahaman murid. Nota Arab Dwibahasa bukan sekadar nota tetapi dilengkapi dengan latihan pengukuhan pada akhir setiap bab.

Penerbit              : Pustaka Nadwa

Harga                    : 6.50

Berat                     : 0.2kg