Mutlaq World

Mudahnya Belajar Bahasa Inggeris

RM39.00

Buku Mudahnya Belajar Bahasa Inggeris adalah sebuah buku yang bakal membawa kepada perubahan dalam keputusan peperiksaan Bahasa Inggeris anak anda! Diterbitkan setelah terbukti berkesan membantu anak-anak memahami Bahasa Inggeris dengan lebih mudah dan berkesan. Kaedah penerangan didalam Bahasa Melayu sangat membantu kejayaan pelajar-pelajar yang tidak mahir berbahasa Inggeris.

Penerbit: Excellent Ideas Publication