Mutlaq World

Mari Kuasai Jawi (Buku 2)

RM6.50

Availability: 2 in stock

Mari Kuasai Jawi (Buku 2) adalah modul pemulihan Jawi untuk pelajar menguasai kemahiran membaca, mengeja, dan menulis Jawi. Buku 2 menekankan kemahiran mengenal ejaan kata hubung dan kata sendi yang digunakan dalam ayat, suku kata terbuka dan tertutup, latihan menulis Jawi dan menyambung huruf.

Penerbit: Pustaka Nadwa