Mutlaq World

Mari Kuasai Jawi (Buku 2)

RM6.50

Buku Mari Kuasai Jawi adalah buku siri pemulihan khas yang boleh membantu pelajar menguasai kemahiran berbahasa seperti membaca dan menulis tulisan Jawi.

Buku 2 dimulakan dengan ejaan kata hubung dan kata sendi yang perlu dikenalkan kepada pelajar sebagai perkataan yang penting digunakan dalam ayat atau cerita.

Selain itu, buku ini mengetengahkan teknik dan kaedah yang mudah kepada guru dan pelajar untuk mempelajari Jawi serta mensasarkan kemahiran membaca dan menulis Jawi dicapai dalam tempoh waktu yang singkat.

Penerbit: Pustaka Nadwa