Mutlaq World

Mari Kuasai Jawi (Buku 1)

RM6.50

Out of stock

Mari Kuasai Jawi (Buku 1) adalah modul pemulihan Jawi untuk pelajar menguasai kemahiran membaca, mengeja, dan menulis Jawi. Buku 1 menekankan kemahiran mengenal, menulis huruf tunggal, suku kata terbuka, menyambung huruf dan pengenalan huruf digraf.

Penerbit: Pustaka Nadwa