Mutlaq World

Mari Kuasai Jawi (Buku 1)

RM6.50

Buku Mari Kuasai Jawi adalah buku siri pemulihan khas yang boleh membantu pelajar menguasai kemahiran berbahasa seperti membaca dan menulis tulisan Jawi.

Buku 1 bermula daripada kemahiran mengenal dan menulis huruf tunggal, suku kata terbuka, menyambung huruf dan pengenalan huruf digraf.

Selain itu, buku ini mengetengahkan teknik dan kaedah yang mudah kepada guru dan pelajar untuk mempelajari Jawi serta mensasarkan kemahiran membaca dan menulis Jawi dicapai dalam tempoh waktu yang singkat.

Penerbit: Pustaka Nadwa