Mutlaq World

Latihan Awal Matematik

RM29.00

Latihan Awal Matematik adalah buku panduan lengkap kepada ibu bapa dan guru untuk mengajar anak-anak awal usia asas konsep matematik. Buku ini juga mengikut garis panduan yang tertulis dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Latihan yang disediakan sangat mudah untuk dipelajari dan difahami oleh kanak-kanak.

Disamping itu juga, buku latihan ini menggunakan konsep aras ‘taksonami bloom’ iaitu memulakan latihan dari aras rendah kepada aras tinggi. Penggunaan gambar-gambar yang menarik mampu menarik minat kanak-kanak untuk belajar konsep asas matematik dengan mudah dan menyeronokkan.