Mutlaq World

Latih Tubi PSRA + Bank Soalan

RM18.00

Latih Tubi PSRA + Bank Soalan adalah buku yang merangkumi silibus JAIS Tahun 5 dan Tahun 6. Buku ini sesuai digunakan oleh pelajar yang bakal mengambil peperiksaan PSRA sebagai persediaan awal & peneguhan tajuk-tajuk yang baru dipelajari dalam buku teks.

Seterusnya, buku ini juga mengandungi soalan yang disusun secara topikal mengikut tajuk, soalan peperiksaan terkini serta soalan KBAT yang bertanda di halaman buku.

Penerbit: Pustaka Nadwa