Mutlaq World

Laman Aktiviti SRA Tahun 2 - Tauhid

RM4.90

Sinopsis:

Siri Laman Aktiviti SRA sangat berguna untuk pelajar tahun 1 hingga tahun 6 Sekolah Rendah Agama (SRA). Buku ini sesuai digunakan untuk mengukuhkan pengetahuan dan pembelajaran pelajar didalam dan diluar kelas. Selain itu, buku ini lengkap dengan tajuk dan soalan berpiawai berdasarkan buku teks. Skema jawapan juga disediakan dihalaman akhir.

Terdapat lima subjek untuk Siri Laman Aktiviti SRA Tahun 2 ini iaitu Akhlak, Feqah, Tauhid, Bahasa Arab dan Jawi.

Penerbit: Attarbiah