Mutlaq World

Kertas Model Formasi UPKK - Jawi dan Khat

RM6.50

Siri Kertas Model Formasi UPKK diterbitkan khusus untuk pelajar yang akan menduduki Ujian Penilaian Kelas Kafa (UPKK). Buku ini sangat sesuai dijadikan buku latih tubi bagi memantapkan persediaan murid dalam UPKK.

Kertas Model Formasi UPKK mengandungi:

  •  5 set Kertas Model Formasi berformat UPKK (Adab – Akhlak Islamiyah), (Lughotul Quran), (Ulum Syariah – Akidah dan Ibadah), (Jawi dan Khat) serta (Sirah).
  • Dihasilkan oleh Ustaz/Ustazah yang berpengalaman
  • Menggunakan ejaan Jawi Baharu
  • Skema jawapan disediakan

Penerbit: Attarbiah