Mutlaq World

IQRA (1 hingga 6 berasingan)

Category Tags ,

RM17.00

Iqra ini adalah salah satu cara untuk sesiapa yang mahu membaca dan cepat belajar Al-Quran. Kaedah Iqra’ adalah satu kaedah mempelajari Al-Quran yang terkenal hari ini. Kaedah ini dihimpunkan dengan 6 jilid didalam satu buku untuk mereka yang mahu belajar Al Quran. Ternyata, kaedah ini amat mesra kanak-kanak juga orang dewasa.

Penerbit: DARULFIKIR