Mutlaq World

Inventori SRA Tahun 4 - Tauhid

RM6.00

Out of stock

Sinopsis:

Inventori SRA Tahun 4 mengandungi latihan pengukuhan subjek-subjek teras mengikut silibus JAIS yang terkini. Buku ini sesuai digunakan oleh pelajar tahun 1 sehingga tahun 4. Selain itu juga, buku Inventori SRA ini mampu membantu tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap isi kandungan buku teks yang dipelajari.

Terdapat lapan subjek untuk Inventori SRA Tahun 4 ini iaitu Akhlak, Feqah, Tauhid, Bahasa Arab, Jawi, Sirah, Tajwid dan Imlak.

Penerbit: Pustaka Nadwa