Mutlaq World

Hayya Naqra' (Iqra Nadwa)

RM14.90

Buku Hayya Naqra’ ini mengandungi 6 tahap. Pelajaran-pelajaran yang diketengahkan dalam setiap tahap dimulakan dengan penerangan ringkas yang diletak sebelah kanan buku dan diikuti oleh latihan yang sesuai. Setiap latihan tersebut dimulai dari kanan ke kiri sepertimana bacaan Al-Quran.

Penerbit: Pustaka Nadwa