Mutlaq World

Buku Prasekolah (Sirah)

RM6.00

Matlamat dan objektif buku ini adalah untuk memperkembangkan potenti pelajar berumur 5 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Disamping itu juga, buku ini mengetengahkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Konsep multifungsi yang terdapat dalam buku ini menjadikannya sesuai digunakan bersama ibu bapa dirumah atau bersama guru di sekolah.

Penerbit: Pustaka Nadwa