Mutlaq World

Buku Aktiviti UPKK Edisi Kemas Kini 2022 – Tahun 6

RM5.50

Buku ini memberi fokus dalam mengasah skil dan kebolehan pelajar untuk memahami setiap subjek. Juga terdapat seksyen ‘info’ yang dapat membantu memberi informasi yang lebih terperinci. Latihan dan aktiviti yang disediakan bertujuan untuk menguji kefahaman murid terhadap isi pelajaran.

Didatangkan dengan peta minda & kata kunci jawapan bagi membantu murid mengingat semula isi pelajaran yang telah dipelajari. Soalan berformat objektif, struktur dan subjektif beserta skema jawapan.

Buku Aktiviti UPKK Tahun 4 mempunyai 6 subjek:

Bahasa Arab, Adab, Sirah, Ibadah, Aqidah, Jawi.