Mutlaq World

Aktiviti Pentaksiran & Penilaian PBD (Feqah) Tahun 3

RM5.50

Aktiviti Pentaksiran dan Penilaian PBD Tahun 3 adalah buku latihan yang lengkap dengan aspek perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor. Selain itu juga, buku latihan ini mengandungi instrumen pentaksiran berasaskan kaedah pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan bertulis. Buku ini merangkumi tujuh subjek iaitu Akhlak, Feqah, Tauhid, Bahasa Arab, Jawi, Sirah dan Tajwid.

Penerbit: Pustaka Nadwa