Mutlaq World

Aktiviti Pentaksiran & Penilaian PBD (Bahasa Arab) Tahun 1

RM5.50

Aktiviti Pentaksiran dan Penilaian PBD Tahun 1 adalah buku latihan yang lengkap dengan aspek perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor. Selain itu juga, buku latihan ini mengandungi instrumen pentaksiran berasaskan kaedah pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan bertulis. Buku ini merangkumi lima subjek iaitu Akhlak, Feqah, Tauhid, Bahasa Arab dan Jawi.

Penerbit: Pustaka Nadwa