Mutlaq World

Aktiviti Pentaksiran KAFA (Tahun 2 - Tilawah)

RM5.50

Aktiviti Pentaksiran KAFA adalah buku aktiviti/kerja multifungsi yang mengetengahkan 3 bentuk pentaksiran dan penilaian yang boleh dilakukan oleh guru/ibubapa iaitu pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan bertulis.
Buku ini juga mengetengahkan bentuk aktiviti dan penyoalan kreatif dan pembelajaran dua hala yang menjurus kepada KBAT. Skema jawapan juga disediakan.

Terdapat 7 subjek iaitu Aqidah, Ibadah, Adab, Sirah, Jawi, Bahasa Arab dan Tilawah.

Penerbit: Pustaka Nadwa